Az iskola rövid története:A legrégebbi feljegyzések 1894-ből valók. 5 egyházi iskola működött: Jánkon görög-római katolikus és református, Majtison pedig csak református. Jánkon levitakáplánok tanítottak: 1894-95-ig Szabó Béla, 1896-tól Varga József. 1968-tól Kisnamény településről az alsó és a felső tagozat, 1972-től Csegöld és Császló községekből a felsőtagozat, 1976-tól Darnóról az alsó tagozat járt ide. Az iskola alapítási éve 1950. A volt "malomiskola" lett átalakítva 6 tantermes épületté. Ide a felsőtagozatosok jártak, míg Jánkon egy 4 tantermes épületben az alsó tagozatosok tanultak. 1972-ben a malomiskolához egy 10 tantermes épületrészt építettek szertárakkal, tornateremmel.

Híres tanítványaink: Végh Antal író, Udud István költő.

Üdvözöljük Honlapunkon!

Tisztelt Szülők!
 
 
 
Tekintettel a hatályos jogszabályban meghatározott 2021. április 19. napján kezdődő jelenléti nevelés-oktatás tényére, tájékoztatjuk, hogy a tanulói távolmaradásra lehetőség van, írásban benyújtott szülői indoklással. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (2) bekezdés c) pontja alapján igazoltnak tekintendő a tanuló mulasztása
Ugyanakkor felhívom a Tisztelt Szülő figyelmét a 250 óra hiányzás jogkövetkezményeire és a szülői kötelességek betartására. ( Ha a tanuló éves hiányzása eléri a 250 órát, tanév végén osztályozó vizsgát köteles tenni.)
Jelenléti oktatás esetén az intézményből távolmaradó tanuló részére nem lehetséges online oktatás.
 
 
                                        Tisztelettel: Nyiri Lászlóné Intézményvezető
 
 
 
 

 

Nyiri Lászlóné
Igazgató

Vékonyné Bíró Judit
Igazgatóhelyettes