SZMSZ

Pedprogram

Tisza Norbert vezetési program

Üdvözöljük Honlapunkon!

Tisztelt Szülők!
 
 
 
Tekintettel a hatályos jogszabályban meghatározott 2021. április 19. napján kezdődő jelenléti nevelés-oktatás tényére, tájékoztatjuk, hogy a tanulói távolmaradásra lehetőség van, írásban benyújtott szülői indoklással. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (2) bekezdés c) pontja alapján igazoltnak tekintendő a tanuló mulasztása
Ugyanakkor felhívom a Tisztelt Szülő figyelmét a 250 óra hiányzás jogkövetkezményeire és a szülői kötelességek betartására. ( Ha a tanuló éves hiányzása eléri a 250 órát, tanév végén osztályozó vizsgát köteles tenni.)
Jelenléti oktatás esetén az intézményből távolmaradó tanuló részére nem lehetséges online oktatás.
 
 
                                        Tisztelettel: Nyiri Lászlóné Intézményvezető
 
 
 
 

 

Nyiri Lászlóné
Igazgató

Vékonyné Bíró Judit
Igazgatóhelyettes