Móricz Zsigmond


(Tiszacsécse, 1879. június 29. - Budapest, 1942. szeptember 5.)Móricz Zsigmond 1879-ben született Tiszacsécsén. Édesanyja Pallagi Erzsébet, aki papleány volt, édesapja igazi, kemény magyar paraszt: Móricz Bálint. Az édesapa vállalkozásokba fogott, ám üldözte a balszerencse, s így a család embertelen nyomorba került, Prügyre költözött. Móricz Bálint napszámosként tartotta el hét gyermekét, s oly keményen dolgozott, hogy felesége kívánságára az összes gyermeket taníttatni tudták. Debrecenben kezdett tanulni, innen Sárospatakra, majd Kisújszállásra került, ahol leérettségizett. Debrecenben teológiát hallgatott, majd jogra járt, Pesten bölcsészhallgató volt, ám egyiket sem fejezte be. Nagy élmény volt számára, hogy Négyessy László stílusgyakorlatain részt vehetett. Ezek az összejövetelek sok kezd? m?vész számára adtak biztos kiindulást és alapokat. Móricz itt találkozhatott többek között Babits Mihállyal, Kosztolányival, Juhász Gyulával, Tóth Árpáddal, Bánóczy Lászlóval, Oláh Gáborral, Benedek Marcellal.1903-ban Mikszáth vonzására az Újság gyermekrovatának szerkeszt?je lett. A Kisfaludy Társaság megbízásából népdalgy?jtésbe kezdett, s 1903-5 folyamán Szatmár falvait járva rengeteg dalt, köszönt?t, találós mesét, játékot gy?jtött. Neki köszönhetjük a Kállai kett?s szövegét is.1905-ben házasságot kötött Holics Eugéniával, azaz Jankával. Három kislányuk maradt életben, kisfiuk meghalt. Janka 1925-ben öngyilkos lett.1908-ban a Nyugatban megjelent Hét krajcár címu novellája, azonnali hírnevet hozott, felszabadította benne a kortársaihoz viszonyítva páratlan élet- és élményanyagát. Sorra születtek sikeres regényei, elbeszélései. A háborúban haditudósító volt, életközeli bemutatást adott a katonasorsról (Pl.: A macska, Kissamu Jóska). Sokat várt az oszirózsás forradalomtól, naiv hittel várta a Tanácsköztársaságot. Nyárra kiábrándult, ártatlanul meghurcolták, úgy érezte, félreismerték. 1912-ben házat épített Leányfalun, kezdetben a nyarakat töltötte ott, 1936-ban végleg oda költözött. 1929-33 közt együtt szerkesztette a Nyugatot Babitscsal, ám ellenkezo szemléletük miatt otthagyta oket. 1939-tol a népi írók atyjaként a Kelet népe szerkesztoje lett.1937-ben szakított második feleségével, Simonyi Máriával is. 1936-ban találkozott Littkey Erzsébettel, Csibével, aki fogadott lánya lett. Az egykori lelencgyerekrol mintázta Árvácskát azonos címu regényében. A lány gyerekkori történeteibol 28 novellát írt. Az író naplójából kiderül, hogy Csibe a szerelme-szeretoje volt.1942-ben halt meg agyvérzésben - örömében, hogy Gyöngyi lányának gyermeke született, rosszul lett és pár nap múlva meghalt

Üdvözöljük Honlapunkon!

Tisztelt Szülők!
 
 
 
Tekintettel a hatályos jogszabályban meghatározott 2021. április 19. napján kezdődő jelenléti nevelés-oktatás tényére, tájékoztatjuk, hogy a tanulói távolmaradásra lehetőség van, írásban benyújtott szülői indoklással. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (2) bekezdés c) pontja alapján igazoltnak tekintendő a tanuló mulasztása
Ugyanakkor felhívom a Tisztelt Szülő figyelmét a 250 óra hiányzás jogkövetkezményeire és a szülői kötelességek betartására. ( Ha a tanuló éves hiányzása eléri a 250 órát, tanév végén osztályozó vizsgát köteles tenni.)
Jelenléti oktatás esetén az intézményből távolmaradó tanuló részére nem lehetséges online oktatás.
 
 
                                        Tisztelettel: Nyiri Lászlóné Intézményvezető
 
 
 
 

 

Nyiri Lászlóné
Igazgató

Vékonyné Bíró Judit
Igazgatóhelyettes