Csákné Simon Zsuzsanna »
Czeglédi István »
Czeglédiné Végh Zsuzsanna »
Fábián Katalin »
Gocs Imréné »
Kocsisné Tarr Andrea »
Maros Lászlóné »
Nagyné Udud Ilona »
Nyiri Anett »
Pályi Bertalanné »
Reskó György »
Soltész Beatrix »
Szabóné Bíró Györgyi »
Szélesné Balogh Júlianna »
Tisza Norbert »
Nyiri Lászlóné »
Vékonyné Bíró Judit »
Szabóné Demeter Erzsébet »
Reskó-Jakó Hajnalka »
Nagy Henrietta »
Molnár Edina »

Üdvözöljük Honlapunkon!

Tisztelt Szülők!
 
 
 
Tekintettel a hatályos jogszabályban meghatározott 2021. április 19. napján kezdődő jelenléti nevelés-oktatás tényére, tájékoztatjuk, hogy a tanulói távolmaradásra lehetőség van, írásban benyújtott szülői indoklással. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (2) bekezdés c) pontja alapján igazoltnak tekintendő a tanuló mulasztása
Ugyanakkor felhívom a Tisztelt Szülő figyelmét a 250 óra hiányzás jogkövetkezményeire és a szülői kötelességek betartására. ( Ha a tanuló éves hiányzása eléri a 250 órát, tanév végén osztályozó vizsgát köteles tenni.)
Jelenléti oktatás esetén az intézményből távolmaradó tanuló részére nem lehetséges online oktatás.
 
 
                                        Tisztelettel: Nyiri Lászlóné Intézményvezető
 
 
 
 

 

Nyiri Lászlóné
Igazgató

Vékonyné Bíró Judit
Igazgatóhelyettes